תוכן הקורס

תוכן עניינים

מבוא

הורדה והתקנת התוכנה על גבי המחשב שלכם

חלק ראשון - יסודות

פקודת print

מחרוזות - גרשיים (") או גרש (')

פעולות מתמטיות בסיסיות

סוגי מספרים -  integer או float

משתנים

תנאים – פקודת if ומבנה הבלוק בפייתון

שווה (=) ושווה יותר (==)

מערכת תנאים - הפקודות if, elif, else

    תרגיל-מערכת תנאים

פקודת while

אופרטורים לוגיים – and, or, not, is

מחרוזת string

    תרגיל מחרוזת - string

    מחרוזת אחת במרווח או על פני כמה שורות  |n  \t\

רשימה list 

    הוספה והשמטה של איברים ברשימה

    השימוש בפקודה index לעומת שימוש בפקודה enumerate

טופל tuple

מילון dictionary

    תרגיל -  מילון

סט - set

לולאת  for 

פעולת range

פעולות מסיימות בלולאות pass, continue, break

מודולו %  modulo וחילוק רצפה floor division //

    modulo 

    תרגיל – תוכנית למציאת מספרים ראשוניים בין 0 ל- 100

Floor division

פורמט – format

חלק שני – מתקדמים

לוגיקה בוליאנית boolean

פונקציות - functions

    משתנה שנוצר בפונקציה נשאר בפונקציה

    פונקציה עם מספר פרמטרים

    פונקציה עם מספר בלתי מוגדר של פרמטרים -  *args

    פרמטרים מילוליים – kwargs**

    תרגיל – מספרי פיבונאצ'י 

    תרגיל – פלינדרום

    פונקציית lambda

    תוכנית המחזירה פונקציה lambda

List comprehension – אינסטנט רשימה

    תרגיל list comprehension  איתור BMI חריג

פונקציה רקורסיבית

    פיבונאצ'י בפונקציה רקורסיבית 

    חישוב עצרת ! בפונקציה רקורסיבית 

    תרגיל – בניית משולש פסקל באמצעות פונקציה רקורסיבית

פקודת input – דו שיח עם המשתמש

    משחק הניחושים

מחלקה class

    פונקציית __init__() במחלקה

    תרגיל – איקס מיקס דריקס

    ירושה

map()  filter() – פונקציות מובנות ממעלה גבוהה

מודולים – ספריות תוכניות מדף מן המוכן

איטראטור - iterator

גנרטור generator

טיפול בשגיאות – exeptions

    try except

פרויקט- אבני דומינו

חלק שלישי – מתקדמים יותר

מחלקה ראשונה – עוד מתודות מיוחדות

    __setitem__ ו- __getitem__

    __delitem__ ו- __len__

    attributes המתודות  __getattr__, __setattr__ , __delattr__

Hashable objects

בסיסי מספרים

תרגיל מבינארי לעשרוני

ניהול קבצים

אתגר מספרים ראשוניים

הספריה operator

 

Please reload

Please reload

רעננו את הדף והקליקו למעבר לנושא הבא: