רעננו את הדף והקליקו למעבר לנושא הבא:

תוכן הקורס

תוכן עניינים

מבוא

הורדה והתקנת התוכנה על גבי המחשב שלכם

חלק ראשון - יסודות

פקודת print

מחרוזות - גרשיים (") או גרש (')

פעולות מתמטיות בסיסיות

סוגי מספרים - integer או float

משתנים

תנאים – פקודת if ומבנה הבלוק בפייתון

שווה (=) ושווה יותר (==)

מערכת תנאים - הפקודות if, elif, else

תרגיל-מערכת תנאים

פקודת while

אופרטורים לוגיים – and, or, not, is

מחרוזת string

תרגיל מחרוזת - string

מחרוזת אחת במרווח או על פני כמה שורות |n \t\

רשימה list

הוספה והשמטה של איברים ברשימה

השימוש בפקודה index לעומת שימוש בפקודה enumerate

טופל tuple

מילון dictionary

תרגיל - מילון

סט - set

לולאת for

פעולת range

פעולות מסיימות בלולאות pass, continue, break

מודולו % modulo וחילוק רצפה floor division //

modulo

תרגיל – תוכנית למציאת מספרים ראשוניים בין 0 ל- 100

Floor division

פורמט – format

חלק שני – מתקדמים

לוגיקה בוליאנית boolean

פונקציות - functions

משתנה שנוצר בפונקציה נשאר בפונקציה

פונקציה עם מספר פרמטרים

פונקציה עם מספר בלתי מוגדר של פרמטרים - *args

פרמטרים מילוליים – kwargs**

תרגיל – מספרי פיבונאצ'י

תרגיל – פלינדרום

פונקציית lambda

תוכנית המחזירה פונקציה lambda

List comprehension – אינסטנט רשימה

תרגיל list comprehension איתור BMI חריג

פונקציה רקורסיבית

פיבונאצ'י בפונקציה רקורסיבית

חישוב עצרת ! בפונקציה רקורסיבית

תרגיל – בניית משולש פסקל באמצעות פונקציה רקורסיבית

פקודת input – דו שיח עם המשתמש

משחק הניחושים

מחלקה class

פונקציית __init__() במחלקה

תרגיל – איקס מיקס דריקס

ירושה

map() filter() – פונקציות מובנות ממעלה גבוהה

מודולים – ספריות תוכניות מדף מן המוכן

איטראטור - iterator

גנרטור generator

טיפול בשגיאות – exeptions

try except

פרויקט- אבני דומינו

חלק שלישי – מתקדמים יותר

מחלקה ראשונה – עוד מתודות מיוחדות

__setitem__ ו- __getitem__

__delitem__ ו- __len__

attributes המתודות __getattr__, __setattr__ , __delattr__

Hashable objects

בסיסי מספרים

תרגיל מבינארי לעשרוני

ניהול קבצים

אתגר מספרים ראשוניים

הספריה operator

Related Posts

See All

מבוא

הרקע של פייתון - שפת התכנות פייתון (python) פותחה על ידי הולנדי בשם Guido van Rossum ונקראה בהומור על שם חבורות הקומיקאים הבריטית...