תוכן עניינ...

הרקע של פי...

April 4, 2019

פקודת prin...

April 2, 2019

פעולות מתמ...

April 1, 2019

סוגי מספרי...

March 31, 2019

משתנים

כמו...

March 29, 2019

שווה (=) ו...

March 28, 2019

מערכת תנאי...

March 27, 2019

פקודת whil...

March 26, 2019

אופרטורים...

March 25, 2019

מחרוזת str...

March 24, 2019

תרגיל מחרו...

Please reload