top of page

רעננו את הדף והקליקו למעבר לנושא הבא:

מחרוזות - גרשיים (") או גרש (')

מחרוזות - גרשיים (") או גרש (')

חשוב לציין כי בפייתון ישנה אפשרות לכתוב מחרוזת (string) גם בין גרשיים וגם בין גרש אחד מכל כיוון, וזאת על מנת לאפשר לשלב גרש או גרשיים כחלק ממשפט, כך שהתוכנה תדע מתי מתחילה המחרוזת ומתי היא מסתיימת, גם אם באמצע יש גרש או גרשיים. למשל אם אנו רוצים לבקש מהמחשב להדפיס את המשפט ד"ר יוסי, נכתוב את הפקודה כך –

(' ד"ר יוסי ')print עם גרש אחד מכל צד כדי שהגרשיים של הדוקטור לא יבלבלו את התוכנה.

ואם אנו רוצים להדפיס את המשפט רח' בן יהודה אזי אנו נכתוב את הפקודה כך –

("רח' בן יהודה ")print , יש דרכים נוספות להתמודד עם גרש או גרשיים הנמצאים באמצע המחרוזת כחלק מהשפה.

בהמשך נראה אילו פעולות אפשר לבצע עם מחרוזות, עכשיו נעשה חשבון פשוט. כי זה הכי פשוט.

Related Posts

See All

פעולות מתמטיות בסיסיות

פעולות מתמטיות בסיסיות בפייתון, כאמור, די פשוט לבצע פעולות מתמטיות בסיסיות. למען האמת גם פעולות מתמטיות מורכבות זה די קל לבצע משום שהשפה...

Single Post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page