פעולות מתמטיות בסיסיות

April 2, 2019

פעולות מתמטיות בסיסיות

בפייתון, כאמור, די פשוט לבצע פעולות מתמטיות בסיסיות. למען האמת גם פעולות מתמטיות מורכבות זה די קל לבצע משום שהשפה תומכת בכך לחלוטין -

 

חיבור

print  (2+3)

>>>

5

חיסור

print  (5-3)

>>>

2

כפל

print  (2*3)

>>>

6

חילוק

print  (6/3)

>>>

2

חזקה

print  (2**3)

>>>

8

 

אנו רואים שכפל מסומן בכוכבית (*) וחילוק בסלש (/) כמו כן סדר פעולות חשבון עובד כרגיל כמו בשיעורי חשבון בבית הספר (כפל וחילוק לפני חיבור וחיסור, קודם מבצעים פעולות בתוך סוגריים וכו').

לגבי פעולת השורש הדבר מעט יותר מורכב אולם בשלב זה נסתפק בכך ששורש ריבועי ניתן לייצג כחזקה של 1/2 כלומר שורש ריבועי של 4 הוא 4 בחזקת 1/2 ולכן -

 

שורש ריבועי

print  (16**0.5)

>>>

4.0

אפשר גם

print (16**(1/2))

>>>

4.0

 

Please reload

Please reload

רעננו את הדף והקליקו למעבר לנושא הבא: