top of page

רעננו את הדף והקליקו למעבר לנושא הבא:

פורמט – format

פורמט – format

פייתון מסייעת לנו להדפיס נתונים בתוך קונטקסט כך שנבין טוב יותר על מה מדובר, על מנת לעשות זאת אנו צריך לשלב בתוך שורת טקסט משתנים, ואנו צריכים שהתוכנה תבדיל בין אלה לאלה.

בעבר היו דרכים מורכבות יותר לעשות זאת, והיום זה פשוט מאוד. הדרך הפשוטה ביותר היא לרשום את האות f (מהמילה format) לפני המחרוזת, ובתוך סוגריים מסולסלים, להציב את המשתנים, והתוכנה כבר תחבר אותם יפה. בואו נראה איך עושים את זה –

x=5

print (f"roni is {x} years old")

>>>

roni is 5 years old

עוד אחת

kinderlach={"roni":5,"matan":4.5,"ruti":4} for key,value in kinderlach.items(): print(f"{key} is {value} years old")

>>>

roni is 5 years old

matan is 4.5 years old

ruti is 4 years old

אפשר גם ככה – ((print("{} is {} years old".format(key, value

ואפשר גם בדרכים אחרות שהיו מקובלות יותר בדור הקודם של פייתון.

Related Posts

See All

חלק שני – מתקדמים, הקדמה

הקדמה מי שהצליח להגיע עד לשלב הזה יכול בהחלט לטפוח לעצמו על הכתף, ולהניח לאגו מעט לתפוח. החלק השני הוא המאני טיים של הקורס הזה (גם כי...

Single Post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page