top of page

רעננו את הדף והקליקו למעבר לנושא הבא:

מחרוזת אחת במרווח או על פני כמה שורות

מחרוזת אחת במרווח או על פני כמה שורות t \n\-

נניח שאנו רוצים לכתוב מחרוזת אחת (המילה shalom שלוש פעמים ברצף) על פני כמה שורות ולא בשורה אחת על המסך, או שאנו רוצים מרווח מסוים בין חלק אחד של המחרוזת לחלקה האחר. הבה נראה איך עושים זאת –


x="shalomshalomshalom"

print(x)

>>>

shalomshalomshalom

עוד אחת

x="shalom\nshalom\tshalom" print(x)

>>>

shalom

shalom shalom


למעלה אנו רואים הדפסה רגילה של המחרוזת, ובתוכנית מתחתיה אנו רואים שתי אפשרויות נחמדות: האחת מעבירה אותך לשורה חדשה אם כותבים n\ ושמים לב שזה backslash שנמצא גבוה בצד ימין של המקלדת ולא slash רגיל שיש אותו בשפע)- האות n בגלל המילה new line. האותיות החל מזאת שאחרי האות n יכתבו כבר בשורה חדשה.

דבר שני הוא t\ האות t מהמילה tab, כלומר מרווח בגודל קבוע, כך שהכיתוב לאחר האות t יהיה במרווח קבוע מסוים. סיכום, לקחנו שלוש מילים מחוברות, אחרי הראשונה ירדנו לשורה חדשה ואת השלישית התוכנה הדפיסה את המילה הבאה במרווח מהשנייה.

Related Posts

See All

רשימה

רשימה list פייתון מאפשרת ארגון מידע בצורות שונות שאחת המרכזיות בהן היא הרשימה (באנגלית list), באמצעותה למשל בנינו פעם תוכנה אולטימטיבית...

Single Post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page