top of page

פייתון בבלוקים

הצב שלנו יודע לקשקש, לצייר ולעשות דברים נחמדים מאוד בפייתון, כאשר כל בלוק מייצג פעולה שניתן לעשות עם פייתון,  אתם מוזמנים לבנות בלוקים של קוד ולהריץ אותם, יתכן שבהמשך נחבר מדריך. הדבר יכול לעניין ילדים שלא צריכים להקליד הרבה, רק לבנות כמו בלגו. בצד שמאל יש רשימות של כלים ובלוקים שאיתם ניתן לבנות קוד באופן ויזואלי.

bottom of page