תרגיל מחרוזת (string)

March 24, 2019

תרגיל מחרוזת (string) -

א. הפכו את המספר 123456789  למחרוזת בתוך המשתנה x.

ב. כתבו תוכנית שתדפיס מתוך המחרוזת את המספרים 123 שלאחריהם 789 כך שתתקבל המחרוזת "123789"

הדרך הפשוטה לפתרון התרגיל -

x=str(123456789)
print(x[0:4]+x[6::])

 

>>>

123789

כדאי לשים לב ש- [6::] פירושו החל מהאיבר מספר 6 שהוא הספרה 7 היות שמתחילים את האינדקס מ- 0. ודאבל נקודתיים פירושן, עד הסוף.

Please reload

Please reload

רעננו את הדף והקליקו למעבר לנושא הבא: