Floor division

March 11, 2019

Floor division

הפעולה ההפוכה לפעולת המודולו (במובן מסוים) היא חילוק רצפה floor division (אם יש שם טוב יותר בעברית...) פעולה הנותנת לנו את תוצאת החילוק בלי שאריות. במקום slash אחד כמו בחילוק רגיל, יש לנו slash כפול, הנה שני תרגילים שהתוצאה שלהם זהה:

 

15//7=2   20//7=2 

  

בואו נראה (מי שרוצה מוזמן לנסות את זה כתרגיל) איך אנו יכולים להשתמש בחילוק רצפה // כדי לקחת מספר כלשהו (נניח בעל חמש ספרות) המוצב במשתנה x ולקצץ ממנו כל פעם רק את ספרת היחידות, עד שנותרים עם הספרה האחרונה.

 

x=913647
while x>9:
    x//=10
    print(x)

 

>>>

91364

9136

913

91

9

 

לקחנו את המספר 913647 ובנינו לולאת while שבכל פעם משאירה לנו את תוצאת החילוק ב- 10(בלי שארית) – שזה בעצם לקצץ את ספרת היחידות -  ומציבה את התוצאה חזרה ב-x ואח"כ מדפיסה את הערך של x. כל פעם הלולאה מורידה עוד ספרה, עד שהיא מגיעה לסוף.  התנאי x>9 בא לוודא עצירה של הלולאה רק כשיש מספר חד ספרתי.

Please reload

Please reload

רעננו את הדף והקליקו למעבר לנושא הבא: